Bekroning van Verpleegkundigen

Filosofie

Uitgaande van de filosofie van de Verplegende zorgstandaarden, waarin is opgenomen, dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg tot de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen behoort en dat het beroep aansprakelijk is voor goede zorg, alsmede dat het essentieel is dat verpleegkundigen hun functioneren monitoren en van het principe dat individuen in hun functioneren behoefte hebben aan positieve ondersteuning, gelooft de VVS dat een jaarlijkse bekroning van het werk van verpleegkundigen hun functioneren positief zal beïnvloeden.

Doel

Het doel is het bekronen van Verpleegkundigen die zich op excellente wijze binnen en buiten de gezondheidszorg hebben gemanifesteerd.

Wie kunnen in aanmerking komen

Voor de eerste keer verpleegkundigen.

Naderhand kan, na evaluatie, overwogen worden of anderen van de verpleging ook in aanmerking moeten / kunnen komen. Vermeldenswaard is dat er tegenwoordig ook een Ziekenverzorgende van het jaar bekroond wordt.

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar

+ (597) 444444

001 234 56 78

Have any questions?
Call us now!

Procedure

Voordrachten kunnen geschieden door:

  • De Verpleegkundig Directeur van een instelling
  • De hoofdverpleegkundige van een afdeling
  • Een andere verpleegkundige
  • Een cliënt/patiënt
  • Nominatie volgens het bijbehorende formulier (zie nominatie formulier )
  • ledere nominatie moet schriftelijk ondersteund worden door tenminste drie personen (geen familie van de kandidaat).
  • Alle juist, en volledig ingevulde en op tijd ingeleverde formulieren plus ondersteunende bescheiden worden in behandeling genomen.
  • Leden van het V.V.S. bestuur en de commissie komen, zolang zij als zodanig functioneren niet in aanmerking voor een award.
  • De vereniging zorgt voor de distributie van de formulieren.

Verantwoordelijkheid

De VVS met name het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Werkwijze

Er wordt een commissie bestaande uit 3 of 5 leden ingesteld, die voorstellen naar het bestuur toe formuleert.