De Willy Vinkwolk Award

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan verpleegkundigen of niet verpleegkundigen die zich op unieke en opmerkelijke wijze hebben ingezet of een bijdrage hebben geleverd op het gebied van het verpleegkundig onderwijs.

Voordrachten geschieden door:

  1. directies van ziekenhuizen en verpleegkundige opleidingen
  2. hoofden van en docenten verbonden aan verpleegkundige opleidingen
  3. andere opleidingsfunctionarissen.

Deze onderscheiding wordt vijfjaarlijks uitgereikt (met uitzondering van het jubileumjaar) en onderschrijft de doelstelling van de VVS om het verpleegkundig onderwijs te ondersteunen en te stimuleren. Vanwege de bijdrage die mw. Vinkwolk-Leeflang heeft geleverd aan het verpleegkundig onderwijs is deze onderscheiding naar haar vernoemd.