Mijn naam is Prijor Bertrude R, Ik ben 51 jaar oud en geboren op 28 november 1967 te Paramaribo. Ik ben werkzaam in ‘s Landshospitaal op de afdeling Infectie preventie & controle.

Ik ben niet echt een hobby, maar vind het fijn sociale contacten te leggen, en sociaal werk te doen.

 

Ik ben reeds 28 jaar in de verpleging, en heb de achterliggende Jaren als zeer prettig en leerrijk ervaren. Ik heb mezelf als bestuurslid geplaatst omdat ik mijn medewerking wil verlenen om de beroepsgroep, de ethische normen en waarden bij te brengen, upgrading d.m.v. trainingen / bijscholingsprogramma’s te organiseren zodat er gewerkt kan worden naar kwalitatieve zorg.

Wat ik graag zie veranderen in de verpleging is, dat wij zodaning gaan werken aan de punten waar wij tekort schieten zoals: de ethische normen en warden (attitude), de cliëntenzorg, opleidingen zodat wij beter ons plaats kunnen innemen in het gezondheids proces en in de gezonheidszorg in zijn totaliteit.
Over 10 jaar zie ik mezelf als een zeer actieve trainer en als participant op beleids nivo